Advokátska kancelária PROLAW

Niekoľkoročná právna prax vykonávaná pre subjekty zvučných mien, pozitívny a ľudský prístup nás posilnilo pre krok vpred a založenie advokátskej kancelárie PROLAW s. r. o. prístupnej pre každého.

Viac o nás

Sídlo advokátskej kancelárie je v Bratislave

Nájdete nás na adrese: Gajova 4, 811 09 Bratislava (SR)
avšak to nám nebráni Vám poskytnúť naše právne služby kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky

banner

Našich klientov nedržíme v neistote a vždy upozorníme na všetky riziká spojené s danou vecou.

Za základné princípy našej advokátskej kancelárie považujeme korektnosť, diskrétnosť, lojalitu a dôveru, ktorú si budujeme s každým klientom osobitne hneď od začiatku a zaručujeme ju počas celého vzťahu.

Poskytujeme právne služby

tak v súkromnej, ako aj v podnikateľskej sfére. Okrem vypracovania zmluvnej dokumentácie zodpovedajúcej konkrétnym požiadavkám klienta, klientov zastupujeme v rôznych konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi.

Oblasti práv

Obchodné právo

Obchodné právo

Budeme stáť pri Vás od začiatku Vašej podnikateľskej činnosti až po jej ukončenie. V rámci obchodného práva poskytujeme široké spektrum právnych služieb, ktorých hlavným cieľom je realizácia podnikateľských zámerov klienta a s tým spojená právna ochrana klienta.

...
Občianske právo

Občianske právo

Rôzne právne otázky a problémy vznikajú nielen pri podnikaní, ale aj pri bežnom fungovaní jednotlivca, a preto sme pripravené stáť pri Vás aj v tých oblastiach práva, ktoré jednotlivec vníma spravidla veľmi osobne a citlivo.

...
Pracovné právo

Pracovné právo

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva tak na strane zamestnávateľov, ako aj na strane zamestnancov.

...
Správne právo

Správne právo

Správne právo patrí k najrozsiahlejším odvetviam práva, ktoré zasahuje takmer do všetkých oblastí života alebo podnikania. Je takmer nemožné, aby sa jednotlivec alebo právnická osoba v rámci svojho života nestretla so správnym právom.

...
Športové právo

Športové právo

Garancia základných práv a slobôd je základným pilierom demokratického štátu. Napriek tomu že požiadavka na ich ochranu je značná, k ich porušeniu môže dôjsť bez povšimnutia.

...
Právo nehnuteľností

Právo nehnuteľností

Poskytujeme komplexný právny servis v oblasti práva nehnuteľností, a to tak pri zastupovaní realitných kancelárii, predávajúcich, kupujúcich, resp. prenajímateľov ako aj nájomcov alebo iných subjektov vystupujúcich v tejto oblasti práva

...
Ústavné právo

Ústavné právo

Garancia základných práv a slobôd je základným pilierom demokratického štátu. Napriek tomu že požiadavka na ich ochranu je značná, k ich porušeniu môže dôjsť bez povšimnutia.

...
banner

Záleží nám na vysokej úrovni poskytovaných služieb a spokojnosti našich klientov.

Pri práci využívame všetky dostupné technické prostriedky, ktoré si vyžadujú nároky súčasnej modernej doby, a ktoré sú zamerané na zrýchlenie a skvalitnenie poskytovaných právnych služieb.